Ajudes IVACE 2021 per a l'eficiència energètica

Volver a Noticias

1. MOVES II: implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i mesures de mobilitat sostenible a la feina. Termini: del 7 d'octubre del 2020 al 7 d'octubre del 2021. Consulte més informació en el següent enllaç:

https://www.ivace.es/index.php/es/ayudas/energia/ayudas-ahorro-y-eficiencia-energetica-y-energias-renovables-2020/54406-programa-moves-infraestructuras-comunitat-valenciana-2020

2. Rehabilitació energètica en edificis existents. Termini: del 17 de desembre del 2020 fins al 31 de juliol del 2021. Consulte més informació en el següent enllaç:

https://www.ivace.es/index.php/es/ayudas/energia/ayudas-ahorro-y-eficiencia-energetica-y-energias-renovables-2020/54509-ayudas-rehabilitacion-energetica-en-edificios-existentes

3. Deduccions Fiscals IRPF per autoconsum i energies renovables en habitatges de la Comunitat Valenciana. Termini: tot l'any 2021. Consulte més informació en el següent enllaç:

https://www.ivace.es/index.php/es/ayudas/energia/deducciones-fiscales-en-irpf-para-autoconsumo-y-energias-renovables/6816-deducciones-fiscales-en-el-irpf-para-autoconsumo-y-energias-renovables